ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Προοίμιο

Η ελληνική ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «BIOMHXANIA ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο παρόν αναφερόμενη ως «Εταιρία», «εμείς», «μας», «εμάς», δημιούργησε και διαχειρίζεται (και μέσω τρίτων συνεργατών της) τον παρόντα Ιστότοπο (εφεξής ο «www.capricefeeltheroll.gr»), προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα της και τις δραστηριότητές της.

Το παρόν συνιστά τη Συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη του Ιστοτόπου (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή/και «επισκέπτης/χρήστης») και της Εταιρίας. Η πλοήγηση ή/και η χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του Ιστοτόπου συνεπάγεται τη Συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω.

Η Εταιρεία μπορεί ανά τακτά ή μη χρονικά διαστήματα να προσθέτει, να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να παύει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας και εφαρμογής ή του συνόλου του Ιστοτόπου.

Αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, αποτελεί η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας (εφεξής Πολιτική Απορρήτου), την οποία σας καλούμε να διαβάσετε. Αποδοχή των όρων Χρήσης συνεπάγεται και αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θεωρήσει απαραίτητο, ενημερώνοντας σχετικά τους επισκέπτες/χρήστες μέσω της ανάρτησης των τροποποιημένων όρων στον παρόντα Ιστότοπο.

Οι επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ειδικότερα, οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν το κόστος εξοπλισμού, λοιπών τεχνολογικών μέσων και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας αυτών, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.