ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

«ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ! ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ!»

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών διατροφής E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Ταύρο – Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη, αρ. 26, με Α.Φ.Μ. 094031399 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και αριθ. ΓΕΜΗ 274601000, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «4WISEMONKEYS», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Καποδιστρίου, αρ. 2, με Α.Φ.Μ. 999797584, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου  (καλούμενη στο εξής «Διοργανώτρια»), προωθητική ενέργεια με τίτλο «Διάλεξε το! Κέρδισέ το!» (στο εξής «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο της προώθησης του προϊόντος «Γεμιστά Παπαδοπούλου» της Εταιρείας.

Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώνουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, θα αναδειχθούν συνολικά 102 νικητές και ισάριθμοι επιλαχόντες. 

Συγκεκριμένα: 

 • Είκοσι (20) εκ των νικητών θα κερδίσουν ένα από τα δώρα της κατηγορίας «Εικόνα & Ήχος» που συνίστανται σε: τέσσερεις (4) Smart TVs LED 55″ Samsung 4K 55CU7172 , έξι (6) Projectors Philips Neopix 330, δέκα (10) Soundbars Crystal Audio CASB240 240W 2.1 
 • Είκοσι (20) εκ των νικητών θα κερδίσουν ένα από τα δώρα της κατηγορίας «Μουσική» που συνίστανται σε : τέσσερα (4) Φορητά Ηχεία Marshall Stanmore II 80W, έξι (6) Headphones Marshall Major IV, δέκα (10) Φορητά Ηχεία JBL Flip 6 30W 
 • Είκοσι (20) εκ των νικητών θα κερδίσουν ένα από τα δώρα της κατηγορίας «Φωτογραφία» που συνίστανται σε: τέσσερα (4) APPLE iPad 9th Gen 10.2” Wi-Fi 64GB, έξι (6) Instant Camera Polaroid Instant Now+ Generation 2, δέκα (10) Action Camera GoXtreme Pioneer White 4K Ultra HD. 
 • Σαρανταδύο (42) εκ των νικητών θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά των προϊόντων της Εταιρείας. Οι καταναλωτές μπορούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με τη δωρεάν λήψη μίας συμμετέχουσας συσκευασίας Γεμιστά Παπαδοπούλου από τα γραφεία της Εταιρείας.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 17/06/2024 (και ώρα Ελλάδος 08:00) μέχρι και την 28/07/2024 (και ώρα Ελλάδος 23:59).

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα ως την πιο πάνω ημέρα και ώρα ή στη τυχόν νέα ημερομηνία λήξης, όπως αυτή θα έχει ορισθεί μετά από τροποποίηση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του  Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στον ιστότοπο www.gemistapapadopoulou.gr

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά την πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν την Εταιρεία ή/και τη Διοργανώτρια .  

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει έως τρεις (3) φορές ανά ημέρα στον Διαγωνισμό με βάση τη συμπλήρωση μοναδικού  email και μοναδικού αριθμού ελληνικού κινητού τηλεφώνου. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό του ίδιου φυσικού προσώπου περισσότερες φορές με συμπλήρωση είτε διαφορετικού  email είτε διαφορετικού αριθμού κινητού τηλεφώνου. Επίσης, απαγορεύεται η συμμετοχή άλλου φυσικού προσώπου με στοιχεία (email και αριθμός ελληνικού κινητού τηλεφώνου), τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Σημειώνεται πως οι συμμετέχοντες που έχουν κληρωθεί και αναδειχθεί νικητές κερδίζοντας δώρα οποιασδήποτε εβδομαδιαίας κλήρωσης, αποκλείονται από τις υπόλοιπες κληρώσεις και δεν μπορούν να ξανακερδίσουν. 

Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στην Εταιρεία και στη Διοργανώτρια, καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά τους.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Εταιρείας ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

4.1 Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2 και 3 των παρόντων όρων, κατά την ορισθείσα Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

α. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, πρέπει να έχει στη διάθεσή του μια συσκευασία Γεμιστών από τους κωδικούς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό Γεμιστών μπισκότων και συγκεκριμένα : Γεμιστά 200g (7 γεύσεις), 58g (2 γεύσεις), πολυσυσκευασίες Γεμιστά 200g και 58g, mini Γεμιστά (2 γεύσεις), πάνω στην οποία θα βρει τον πενταψήφιο κωδικό παρτίδας (LOT number). Στις πολυσυσκευασίες ο κωδικός αναγράφεται τόσο στο εξωτερικό σελοφάν, όσο και στα μεμονωμένα πακέτα.

 • Γεμιστά με γεύση σοκολάτα 200γρ
 • Γεμιστά με γεύση βανίλια 200γρ
 • Γεμιστά με κρέμα φράουλα 200γρ 
 • Γεμιστά με κρέμα λεμόνι 200γρ
 • Γεμιστά με κρέμα πορτοκάλι 200γρ
 • Γεμιστά με κρέμα μπανάνα 200γρ
 • Γεμιστά με κρέμα καρύδας 200γρ
 • Γεμιστά με γεύση σοκολάτα 58γρ
 • Γεμιστά με κρέμα φράουλα 58γρ 
 • Γεμιστά με γεύση σοκολάτα 4×58γρ
 • Γεμιστά με κρέμα φράουλα 4×58γρ 
 • Γεμιστά με γεύση σοκολάτα (3×200γρ) -0,60€
 • Γεμιστά με γεύση σοκολάτα (3×200γρ) -1€
 • Γεμιστά με γεύση σοκολάτα (3×200γρ) 2+1ΔΩΡΟ
 • Γεμιστά με γεύση σοκολάτα (6×200γρ) -10%
 • Γεμιστά με γεύση σοκολάτα (6×200γρ) -20%
 • Γεμιστά με γεύση σοκολάτα + Γεμιστά με γεύση βανίλια (2×200γρ) -0,35€
 • Γεμιστά με γεύση σοκολάτα + Γεμιστά με κρέμα φράουλα (2×200γρ) -0,35€
 • Mini Γεμιστά με γεύση σοκολάτα 90γρ
 • Mini Γεμιστά με γεύση βανίλια 90γρ

β. Ο συμμετέχων εν συνεχεία θα πρέπει να επισκεφτεί την ιστοσελίδα με όνομα χώρου www.gemistapapadopoulou.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού»), να συμπληρώσει το Lot number (5αψήφιος κωδικός παρτίδας) της συσκευασίας, να επιλέξει την κατηγορία δώρων που τον ενδιαφέρει (Εικόνα & Ήχος, Μουσική, Φωτογραφία), καθώς και να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία στη φόρμα συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, email και αριθμό κινητού τηλεφώνου).

γ. Προηγουμένως θα πρέπει να έχει συναινέσει στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, επιλέγοντας ‘’συναινώ’’ στη δήλωση συγκατάθεσης, συναινώντας τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει στην Εταιρεία να χρησιμοποιηθούν από την ίδια ή/και συνεργάτες που δρουν για λογαριασμό της σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού, τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της, για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω. Η υποβολή της συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντος προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων του Διαγωνισμού.

δ. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής στον Διαγωνισμό υποβάλλοντας τρείς (3) συμμετοχές ανά ημέρα κατά την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, πλην όμως θα μπορούν μόνο μία (1) φορά να κερδίσουν κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών που θα έχουν κατά τα ανωτέρω έγκυρα υποβάλλει.


4.2 Η Εταιρεία ή/και η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.


4.3 Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας του Διαγωνισμού και του Διαγωνισμού.

4.4 Σημειώνεται ότι ακολούθως της συμμετοχής τους, όσοι από τους συμμετέχοντες αναδειχθούν νικητές παραχωρούν στην Εταιρεία και στη Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης και χρήσης του ονόματός τους με το αρχικό γράμμα του επιθέτου τους , χωρίς άλλη αμοιβή, εκτός από αυτή των Δώρων του Διαγωνισμού σε περίπτωση που κερδίσουν κατά την κλήρωση.

 1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ  

5.1 Η ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων του Διαγωνισμού θα γίνεται με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του εργαλείου www.random.org που εξασφαλίζει τον αδιάβλητο τρόπο επιλογής του κάθε νικητή και επιλαχόντα. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, ως αναφέρεται κατωτέρω. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά έξι (6) εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές κληρώσεις μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, όπου θα αναδειχθούν συνολικά 102 νικητές και 102 επιλαχόντες (34 νικητές και 34 επιλαχόντες για κάθε κατηγορία δώρων).

Ειδικότερα, ξεκινώντας από τις 25/6/2024 και ώρα 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα στα γραφεία της Διοργανώτριας, στο Μαρούσι (οδός Λεωφόρος Καποδιστρίου αρ.2), ηλεκτρονική κλήρωση με όλες τις έγκυρες, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σχετικά παραπάνω (και μη διαγραφείσες/αποκλεισθείσες, όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους), συμμετοχές της προηγούμενης εβδομάδας. Σε περίπτωση που η Δευτέρα αντιστοιχεί σε αργία, η κλήρωση θα μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι εβδομαδιαίες κληρώσεις του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες

Κλήρωση            Χρονική περίοδος            Ημερομηνία Κλήρωσης     Ώρα κλήρωσης 

1η                17/06/2024 – 23/06/2024              25/06/2024                      13.00μμ

2η                24/06/2024 – 30/06/2024              01/07/2024                      13.00μμ

3η                01/07/2024 – 07/07/2024              08/07/2024                      13.00μμ

4η                08/07/2024 – 14/07/2024              15/07/2024                      13.00μμ

5η                15/07/2024 – 21/07/2024              22/07/2024                      13.00μμ

6η                22/07/2024 – 28/07/2024              29/07/2024                      13.00μμ

Οι νικητές θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού με αναφορά του ονόματός τους και του αρχικού γράμματος του επιθέτου τους που καταχώρησαν κατά την εγγραφή τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τα ονόματα των νικητών θα παραμείνουν δημοσιευμένα για τον χρόνο που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων και για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

Οι νικητές που θα αναδειχθούν, θα ενημερώνονται από την Διοργανώτρια εντός τριών (3) ημέρων από την κάθε κλήρωση, μέσω email, στο email που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού. Συνολικά θα γίνουν δύο (2)  προσπάθειες επικοινωνίας με τον νικητή. Σε περίπτωση που, μετά από εβδομήντα δύο (72) ώρες από την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, η Διοργανώτρια δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή ή σε περίπτωση που εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος ο νικητής δεν δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την αποστολή του δώρου που  έχει κερδίσει ή δώσει ανακριβή στοιχεία ή σε περίπτωση που παραβιάσει με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους του Διαγωνισμού, τότε η Εταιρεία θα δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να ακυρώσει τη συμμετοχή του, οπότε χάνει αυτοδίκαια και οριστικά κάθε δικαίωμα επί του δώρου που  έχει κερδίσει, και θα καλείται ο πρώτος στη σειρά επιλαχών. Αν οι παραπάνω αναφερόμενες συνθήκες συντρέξουν και στο πρόσωπο του επιλαχόντος, τότε χάνεται αυτοδίκαια και οριστικά κάθε δικαίωμα και του εν λόγω επιλαχόντος επί του δώρου και καλείται ο επόμενος στη σειρά επιλαχών που αντιστοιχεί στην κάθε κατηγορία δώρων.

5.2 Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία ή/και η Διοργανώτρια, για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών και επιλαχόντων, ούτε και υποχρεούται να συνεχίσει την προσπάθεια ειδοποίησης αυτών -πέραν των ως άνω προβλεπομένων – μέχρι να ανταποκριθούν. Στις περιπτώσεις αυτές, οι νικητές ή/και κατά περίπτωση οι επιλαχόντες χάνουν αυτοδίκαια κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί των Δώρων, τα οποία παραμένουν εις χείρας της Εταιρείας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να διαχειριστεί τα μη αποδοθέντα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια.

5.3 Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών και επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών». Ως «Έγκυρη Συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

α)   Έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4 ανωτέρω,

β) Δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρείας ή/και της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Εταιρείας ή/και  της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

γ) Δεν προσβάλλει τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και είναι σύμφωνη με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού,

δ) Έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Εταιρείας ή/και της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 5 ανωτέρω, και

ε) Δεν συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού της συμμετοχής βάσει των Όρων 3 & 4 του Διαγωνισμού

5.4 Η αποστολή των δώρων θα γίνεται εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών από τη διενέργεια της Κλήρωσης. Για όσα δώρα παραμείνουν αδιάθετα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, η Εταιρεία δύναται να τα διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι αυτής ή της Διοργανώτριας.

 1. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ 

Την πρώτη εβδομάδα κλήρωσης (17/06/2024 – 23/06/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Εικόνα & Ήχος», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους: 

Α. Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει μία (1) Smart TV LED 55″ Samsung 4K 55CU7172

Β. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει ένα (1) Projector Philips Neopix 330

Γ. Ο τρίτος νικητής θα κερδίσει ένα (1) Soundbar Crystal Audio CASB240 240W 2.1

Δ. Ο τέταρτος και πέμπτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC.

Την πρώτη εβδομάδα κλήρωσης (17/06/2024 – 23/06/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Μουσική», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους: 

Α. Ο πρώτος νικητής,  θα κερδίσει ένα (1) Φορητό Ηχείο Marshall Stanmore II 80W

Β. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει ένα (1) σετ Headphones Marshall Major IV

Γ. Ο τρίτος και τέταρτος νικητής θα κερδίσουν από (ένα) Φορητό Ηχείο JBL Flip 6 30W

Δ. Ο πέμπτος, έκτος και έβδομος νικητής θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC

Την πρώτη εβδομάδα κλήρωσης (17/06/2024 – 23/06/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Φωτογραφία», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους: 

Α. Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει μία (1) Instant Camera Polaroid Instant Now+ Generation 2

Β. Ο δεύτερος και τρίτος νικητής θα κερδίσουν από  μία (1) Action Camera GoXtreme Pioneer White 4K Ultra HD

Γ. Ο τέταρτος  και πέμπτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC

Τη δεύτερη εβδομάδα κλήρωσης (24/06/2024 – 30/06/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Εικόνα & Ήχος», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους: 

Α. Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει μία (1) Smart TV LED 55″ Samsung 4K 55CU7172

Β. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει ένα (1) Projector Philips Neopix 330

Γ. Ο τρίτος  και τέταρτος  νικητής θα κερδίσουν από ένα (1) Soundbar Crystal Audio CASB240 240W 2.1

Δ. Ο πέμπτος  και έκτος  νικητής  θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC.

Τη δεύτερη εβδομάδα κλήρωσης (24/06/2024 – 30/06/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Μουσική», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους: 

Α. Ο πρώτος  νικητής θα κερδίσει ένα (1) σετ Headphones Marshall Major IV

Γ. Ο δεύτερος  και τρίτος  νικητής θα κερδίσουν από ένα (1) Φορητό Ηχείο JBL Flip 6 30W

Δ. Ο τέταρτος  και πέμπτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC.

Τη δεύτερη εβδομάδα κλήρωσης (24/06/2024 – 30/06/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Φωτογραφία», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους: 

Α. Ο πρώτος  νικητής  θα κερδίσει ένα (1) APPLE iPad 9th Gen 10.2” Wi-Fi 64GB

Β. Ο δεύτερος  νικητής θα κερδίσει μία (1) Instant Camera Polaroid Instant Now+ Generation 2

Γ. Ο τρίτος  νικητής θα κερδίσει μία (1) Action Camera GoXtreme Pioneer White 4K Ultra HD

Γ. Ο τέταρτος , πέμπτος  και έκτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC 

Την τρίτη εβδομάδα κλήρωσης (01/07/2024 – 07/07/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Εικόνα & Ήχος», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους: 

Α. Ο πρώτος  νικητής θα κερδίσει ένα (1) Projector Philips Neopix 330

Β. Ο δεύτερος  και ο τρίτος  νικητής θα κερδίσουν από ένα (1) Soundbar Crystal Audio CASB240 240W 2.1

Δ. Ο τεταρτος , πέμπτος  και έκτος  νικητής  θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC

Την τρίτη εβδομάδα κλήρωσης (01/07/2024 – 07/07/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Μουσική», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους: 

Α. Ο πρώτος  νικητής θα κερδίσει ένα (1) Φορητό Ηχείο Marshall Stanmore II 80W

Β. Ο δεύτερος  νικητής θα κερδίσει ένα (1) σετ Headphones Marshall Major IV

Γ. Ο τρίτος  νικητής θα κερδίσει  ένα (1) Φορητό Ηχείο JBL Flip 6 30W

Δ. Ο τεταρτος  και πέμπτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC

Την τρίτη εβδομάδα κλήρωσης (01/07/2024 – 07/07/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Φωτογραφία», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους: 

Α. Ο πρώτος  νικητής  θα κερδίσει ένα (1) APPLE iPad 9th Gen 10.2” Wi-Fi 64GB

Β. Ο δεύτερος  νικητής  θα κερδίσει μία (1) Instant Camera Polaroid Instant Now+ Generation 2

Γ. Ο τρίτος και τέταρτος  νικητής  θα κερδίσουν από μία (1) Action Camera GoXtreme Pioneer White 4K Ultra HD

Δ. Ο πέμπτος  και έκτος  νικητής  θα κερδίσουν από από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC

Την τέταρτη εβδομάδα κλήρωσης (08/07/2024 – 14/07/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Εικόνα & Ήχος», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους: 

Α. Ο πρώτος  νικητής  θα κερδίσει μία (1) Smart TV LED 55″ Samsung 4K 55CU7172

Β. Ο δεύτερος  νικητής  θα κερδίσει ένα (1) Projector Philips Neopix 330

Γ. Ο τρίτος και τέταρτος  νικητής  θα κερδίσουν από ένα (1) Soundbar Crystal Audio CASB240 240W 2.1

Δ. Ο πέμπτος  και έκτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC

Την τέταρτη εβδομάδα κλήρωσης (08/07/2024 – 14/07/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Μουσική», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους: 

Α. Ο πρώτος  νικητής θα κερδίσει ένα (1)  σετ Headphones Marshall Major IV

Γ. Ο δεύτερος  νικητής θα κερδίσει ένα (1) Φορητό Ηχείο JBL Flip 6 30W

Δ. Ο τρίτος , τέταρτος  και πέμπτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC

Την τέταρτη εβδομάδα κλήρωσης (08/07/2024 – 14/07/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Φωτογραφία», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους: 

Α. Ο πρώτος  νικητής  θα κερδίσει ένα (1) APPLE iPad 9th Gen 10.2” Wi-Fi 64GB

Β. Ο δεύτερος  νικητής θα κερδίσει μία (1) Instant Camera Polaroid Instant Now+ Generation 2

Γ. Ο τρίτος  και τέταρτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) Action Camera GoXtreme Pioneer White 4K Ultra HD

Δ. Ο πέμπτος  και έκτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC

Την πέμπτη βδομάδα κλήρωσης (15/07/2024 – 21/07/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει  την κατηγορία δώρων «Εικόνα & Ήχος», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους: 

Α. Ο πρώτος  νικητής  θα κερδίσει μία (1) Smart TV LED 55″ Samsung 4K 55CU7172

Β. Ο δεύτερος νικητής  θα κερδίσει ένα (1) Projector Philips Neopix 330

Γ. Ο τρίτος  και τέταρτος  νικητής , θα κερδίσουν από ένα (1) Soundbar Crystal Audio CASB240 240W 2.1

Δ. Ο πέμπτος  και έκτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC

Την πέμπτη βδομάδα κλήρωσης (15/07/2024 – 21/07/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Μουσική», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους:  

Α. Ο πρώτος  νικητής θα κερδίσει ένα (1) Φορητό Ηχείο Marshall Stanmore II 80W

Β. Ο δεύτερος  νικητής θα κερδίσει ένα (1) σετ Headphones Marshall Major IV

Γ. Ο τρίτος  και τέταρτος  νικητής θα κερδίσουν από ένα (1) Φορητό Ηχείο JBL Flip 6 30W

Δ. Ο πέμπτος  και έκτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC

Την πέμπτη βδομάδα κλήρωσης (15/07/2024 – 21/07/2024) οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Φωτογραφία», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους:  

Α. Ο πρώτος  νικητής θα κερδίσει μία (1) Instant Camera Polaroid Instant Now+ Generation 2

Β. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει μία (1) Action Camera GoXtreme Pioneer White 4K Ultra HD 

Γ. Ο τρίτος , τέταρτος  και πέμπτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC

Την έκτη βδομάδα κλήρωσης (22/07/2024 – 28/07/2024), οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Εικόνα & Ήχος», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους:  

Α. Ο πρώτος  νικητής θα κερδίσει ένα (1) Projector Philips Neopix 330

Β. Ο δεύτερος  νικητής θα κερδίσει ένα (1) Soundbar Crystal Audio CASB240 240W 2.1

Δ. Ο τρίτος , τέταρτος  και πέμπτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC

Την έκτη βδομάδα κλήρωσης (22/07/2024 – 28/07/2024), οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Μουσική», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους:  

Α. Ο πρώτος  νικητής θα κερδίσει από ένα (1) Φορητό Ηχείο Marshall Stanmore II 80W

Β. Ο δεύτερος  νικητής θα κερδίσει ένα (1) σετ Headphones Marshall Major IV

Γ. Ο τρίτος και τέταρτος  νικητής θα κερδίσουν από  (ένα) 1 Φορητό Ηχείο JBL Flip 6 30W

Δ. Ο πέμπτος  και έκτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC

Την έκτη βδομάδα κλήρωσης (22/07/2024 – 28/07/2024), οι νικητές που είχαν επιλέξει την κατηγορία δώρων «Φωτογραφία», θα κερδίσουν βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης και ανάδειξής τους:  

Α. Ο πρώτος  νικητής θα κερδίσει ένα (1) APPLE iPad 9th Gen 10.2” Wi-Fi 64GB

Β. Ο δεύτερος  νικητής θα κερδίσει μία (1) Instant Camera Polaroid Instant Now+ Generation 2

Γ. Ο τρίτος  και τέταρτος  νικητής θα κερδίσουν από  μία (1) Action Camera GoXtreme Pioneer White 4K Ultra HD 

Δ. Ο πέμπτος  και έκτος  νικητής θα κερδίσουν από μία (1) (1) GIFT CARD 100€ PUBLIC 

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που σε κάποια από τις εβδομαδιαίες κληρώσεις, δεν υπάρχουν συμμετοχές σε κάποια από τις κατηγορίες δώρων (Εικόνα & Ήχος, Μουσική, Φωτογραφία), τότε τα δώρα αυτής θα κληρώνονται και θα διατίθενται, βάσει χρονικής σειράς κλήρωσης, σε συμμετέχοντες των άλλων δύο κατηγοριών, οι οποίοι όμως δεν έχουν αναδειχθεί ήδη νικητές/επιλαχόντες στις κατηγορίες ενδιαφέροντος τους. 

Τα Δώρα παρέχονται από την Εταιρεία ως έχουν, δεν μπορούν να πωληθούν ούτε να ανταλλαχθούν με χρήματα ή παροχή υπηρεσίας, ούτε να εκχωρηθούν σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις ή αδυναμία απονομής των Δώρων εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την παράδοσή τους, ούτε για άλλες πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με την αποστολή ή μεταφορά των Δώρων.

Τα Δώρα παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ. έναντι της Εταιρείας ή/και της Διοργανώτριας.

Η αποστολή των Δώρων είναι δυνατή σε περιοχές μόνο εντός Ελλάδος. Σε περίπτωση που η  δηλωθείσα διεύθυνση αποστολής είναι εκτός Ελλάδος, ο νικητής θα καλείται να επιλέξει εντός δύο (2) ημερών νέα διεύθυνση αποστολής εντός Ελλάδος. Σε περίπτωση αποτυχίας γνωστοποίησης διεύθυνσης εντός Ελλάδας, στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής.

Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη συναφή αιτία. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Εταιρείας και της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Μετά την πάροδο της διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας και της Διοργανώτριας σε σχέση με τον Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ι.Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, συλλέγουν από τους συμμετέχοντες, και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι θα έχουν αποδεχτεί τους σχετικούς όρους συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό και θα έχουν συναινέσει κατά τα ανωτέρω στη σχετική επεξεργασία, τα εξής στοιχεία :

(i)για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και τη διενέργεια της κλήρωσης: α) το όνομα, β) το επώνυμο, γ) το email, δ) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου

(ii) για την επικοινωνία με τους νικητές και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς: α) το όνομα, β) το επώνυμο, γ) το email, δ) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, ε) τη διεύθυνση, στ) άλλα στοιχεία που εμπεριέχονται στα έγγραφα ταυτοπροσωπίας που δύναται να υποδεικνύονται κατά τα ανωτέρω από την Εταιρεία ή τη Διοργανώτρια προς τους σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας των νικητών για την παραλαβή των Δώρων.

iii) για την ανακοίνωση των νικητών του Διαγωνισμού στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού: το μικρό τους όνομα και το αρχικό γράμμα του επιθέτου τους. 

Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού και, μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, για τον σκοπό ανάδειξης και ανακοίνωσης των νικητών, επικοινωνίας με τους νικητές και απόδοσης των Δώρων.

 1. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας ή/και της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, οι ανωτέρω εταιρείες  ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ή νικητών, κατά περίπτωση, όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ή και εταιρείες ταχυμεταφοράς και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Εταιρείας αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των  συμμετεχόντων,  νικητών/επιλαχόντων, σε τρίτους πέραν των ανωτέρω συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

III. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση θα καταστρέφονται εντός δύο (2) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός εάν η τήρησή τους για μεγαλύτερο διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για όσο χρονικό διάστημα είναι προς τούτο απαραίτητο.

IV.Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών/επιλαχόντων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

V.Η Εταιρεία, χρησιμοποιώντας προς τούτο τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας, θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια. Εντούτοις οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει εγγενή προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια δεν δύνανται η Εταιρεία ή/και η Διοργανώτρια να εγγυηθούν την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και στο πλαίσιο των σκοπών του Διαγωνισμού.

 1. VI. Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, Οι συμμετέχοντες και οι νικητές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους, αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.

Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω email στη διεύθυνση privacy@papadopoulou.gr ή/και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Εταιρεία, στη διεύθυνση έδρας αυτής (οδός Πέτρου Ράλλη αρ. 26, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778) ή μέσω email προς τη Διοργανώτρια στη διεύθυνση gemistapapadopouloucontest@gmail.com ή/και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη διεύθυνση έδρας αυτής (Λεωφόρο Καποδιστρίου, αρ. 2, Μαρούσι, ΤΚ 15123).

Τέλος, κάθε συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής complaints@dpa.gr.

VII. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνη επεξεργασίας ορίζεται η Εταιρεία, και η Διοργανώτρια ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία

 1. ΑΠΟΔΟΧH ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας.

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Εταιρεία διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των Δώρων, εάν στο πρόσωπο κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και δεν τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού. 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα  Δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της  ιστοσελίδας https://papadopoulou.gr ή/και της Ιστοσελίδας του Διαγωνισμού www.gemistapapadopoulou.grή/και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Εταιρείας, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, συμμετέχοντος ή μη.

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρείας.

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν επίσης και εγγυώνται με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ότι, ειδικά όσον αφορά στα στοιχεία που συμπληρώνουν στη φόρμα συμμετοχής, δεν παραβιάζονται κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων.

Η Εταιρεία και/ή Διοργανώτρια δεν εγγυώνται ότι η Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και ότι δεν θα αντιμετωπίσουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα λειτουργίας. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση ειδικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του ή άλλης συσκευής του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία και/ή Διοργανώτρια δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους.

Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.